Qr code
Login 中文
Dong Liu

特任教授

Supervisor of Doctorate Candidates

Supervisor of Master's Candidates


E-Mail:

Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study

Business Address:Room A536, No. 1 Building, Gaoxin Campus of USTC

Degree:博士

Alma Mater:University of Science and Technology of China

Discipline:Information and Communication Engineering

Click:Times

The Last Update Time: ..

Current position: Home >> Group
Custom columns

Current PhD Students

 • Jialun Peng

 • Rui Li, Kaidong Zhang, Xiaohan Li (co-advised)

 • Qiang Li, Fan Ye

 • Xin Luo, Chuanbo Tang, Haotian Zhang, Yunwei Lan (visiting)

Current Master Students

 • Yifan Bian, Qiaoxi Chen, Jun Huang, Bowei Kang, Ganlin Yang

 • Yuqi Li, Xiongzhuang Liang, Menglin Zhang, Zhirui Zuo

Current Undergraduate Students

  • Yiming Wang, Tianyu Zhang

  Alumni

  * stands for co-advised.

  • 2023 Ph.D.: Changsheng Gao*

  • 2022 Ph.D.: Shuai Huo*, Kang Liu*, Haichuan Ma*, Shunxin Xu

  • 2021 Ph.D.: Xusong Chen, Jianping Lin*, Yefei Wang*, Kun Yang*

  • 2020 Ph.D.: Changyue Ma*, Ke Sun, Ning Yan*, Yiheng Zhang

  • 2019 Ph.D.: Yue Li*

  • 2017 Ph.D.: Fangdong Chen*

  • 2016 Ph.D.: Li Li*


  • 2023 Master: Cunhui Dong, Yunan Zhu

  • 2022 Master: Aolin Feng, Mingxing Li*

  • 2021 Master: Yan Yi, Ziqiu Zhang, Hengrui Zhao*

  • 2020 Master: Meng Dong, Haochen Zhang

  • 2019 Master: Yuanying Dai, Lei Guo, Zhenxin Zhang

  • 2017 Master: Hanzhi Fan, Wu Feng, Rui Song*, Qingyu Zhang

  • 2016 Master: Chenyi Lei*, Peng Liao, Tong Shao*, Dandan Wang


  • 2023 Undergraduate: Yuqi Li, Menglin Zhang (OUC)

  • 2022 Undergraduate: Qiaoxi Chen (WHU), Bowei Kang

  • 2021 Undergraduate: Xin Luo (SCAU), Chuanbo Tang (HFUT), Haotian Zhang

  • 2020 Undergraduate: Cunhui Dong, Fan Ye (WHUT), Yunan Zhu (Jiangnan Univ), Ziyi Zhuang

  • 2019 Undergraduate: Aolin Feng, Mingxing Li (Xidian), Rui Li (HFUT), Kaidong Zhang (XJTU)

  • 2018 Undergraduate: Wei Huang (UESTC), Jialun Peng, Yan Yi, Xiangchen Zhao

  • 2017 Undergraduate: Meng Dong, Yilei Lin, Runsheng Liu, Shunxin Xu (SCUT), Haochen Zhang

  • 2016 Undergraduate: Yuanying Dai (HFUT), Lei Guo, Hao Li, Xianda Xie, Zhenxin Zhang

  • 2015 Undergraduate: Ke Sun (Jilin Univ), Yiheng Zhang

  • 2014 Undergraduate: Shuanglei Huang, Kaixiang Lin, Yishu Tan, Jingxian Zhang, Qingyu Zhang, Yu Zhuang

  • 2013 Undergraduate: Chenyi Lei